Benevolence

CompanyMemberemailCompanyMemberemail
Shanghai Library


Keven Liu

wliu@libnet.sh.cn

JiatuLei Zhouzl@jiatu.info
Lei Zhangzhanglei@libnet.sh.cnSha Jiang
Wenjing Zhuwjzhu@libnet.sh.cnRui Yang
Cuijuan Xiacjxia@libnet.sh.cnMengjie Liu
Gang Zhougzhou@libnet.sh.cnYubin Zhang
Limin Guolmguo@libnet.sh.cnKun Zhang
Yu Sunysun@libnet.sh.cnXinghui Liu
Li Shenlshen@libnet.sh.cnChaokui Li

Liwen Wang

lwwang@libnet.sh.cnMengru Tang
Chenzhi Heczhe@libnet.sh.cnXufeng Jiao
Hao Xuxhao@libnet.sh.cnQichang Yang
Ying Luylu@libnet.sh.cnYou Zhou
Chunjing Zhangcjzhang@libnet.sh.cnLong Chen
We-winSanjun Jisanjun.ji@gmail.comLiang Shi
Xiaoxiang Xu
Bing Shen
Tengfei Liu
Yuanhu Sheng
Yuanwei Liu
Tianwei Gao
Yifei Wang
Shengsheng Kuang
YoungerYizheng Yang77684650@qq.comXinlei Tang
Bing Zhou
Yonghao Pan
Yi Lu
Shuhao Shi
Xing Zhang
Langjin Zhong


Tao Zhang
Wenzheng Zhang
Tingting Xu
Cheng Zhu
ILASYong Suilasvip@126.comQi Xue
Jinchuan He
Zhiyang Zhuang
Liqing Li
Huanhuan Ma
WiseInfoHui Tantanhui49@163.comDingjin Luo
Jun Chen
Wei Wang
Jiebin Huang
Jianyu Tian
Shun Gui
Junjie Li
KelKeenWei LiuDannyliu0109@163.comZhichao Wang
Shanghai RFIDRufu Kourufu.kou@sh-rfid.comHuishen Li
Zhongjie Qiu
Zhonghua Zhang
Kun Liang
Shijie ChenZhiyuan Tian